Thursday, June 11, 2009

Perkembangan kognitif kanak-kanak

Biasanya bila disebut pembelajaran , orang akan memperkatakan tentang pencapaian yang dapat di lakukan oleh seseorang kanak-kanak itu. Pencapaian-pencapaian seperti berjalan, bercakap, membaca, menulis dan operasi matematik. Sememangnya keupayaan, sikap dan pengetahuan dapat dari proses pembelajaran tetapi pembelajaran sebenarnya bukan ini sahaja. Pengalaman, tanggapan (perception), emosi, perhubungan interpersonal dan berbagai lagi adalah juga satu pembelajaran.
Semasa bayi lagi, perkembangan kognitif telah bermula. Perkembangan kognitif meliputi persepsi, pemikiran, perbicaraan, pembentukan konsep, ingatan, penyelesaian masalah, tumpuan, perhatian dan pelbagai fungsi mental.

Semua aspek perkembangan adalah saling berkait, namun terdapat hubungan yang erat antara perkembangan kognitif dan bahasa, kerana masing-masing mempengaruhi yang lain secara langsung. Contohnya; perkembangan bahasa membolehkan kanak-kanak membentuk konsep dan menyelesaikan masalah.
Tanggapan (Perception)Rangsangan dari luar yang diterima oleh pancaindera adalah dibawa menerusi uratsaraf terus ke otak. Ransangan-ransangan ini akan menjadi dasar pengalaman kepada kanak-kanak itu. Ransangan-ransangan yang menarik perhatian akan ditafsir dan member makna berdasarkan pengalaman sedia ada. Diringkaskan menjadi begini; rangsangan (katakana seekor kucing) diterima (gambaran diterima melalui anak mata) pergi terus keotak dan menyusun da mengkelaskannya(membezakan kucing itu dari kumpulan mana; manusia, rumpt, binatang dan pokok) mengingat kembali (ingatanmengenai binatang lain) membuat pengkelasan (kucing, binatang, baik) dan member tindakan (kanak-kanak akan mendekati dan membelai atau mendukung kucing tersebut).Pembentukan konsep

Pemikiran logik adalah diasaskan oleh sesuatu konsep. Rangsangan yang menarik berhatiannya bergantung kepada pengalamannya. Semakin membesar bayi itu, sudah mula pandai mengkelaskan benda-benda yang diamati seperti bernyawa dan tidak bernyawa, pokok, binatang dan sebagainya. Penyusunan kumpulan ini membawa kepada pembentukan konsep dan kefahamannya. Melalui permanianan pengasuh yang mendidiknya telah boleh membuat aktiviti-aktiviti untuk menambah pembentukan konsep kanak-kanakl tersebut. Aktiviti-aktiviti ini sangat penting dan mustahak kerana ia mnyumbang kepada kemahiran pra-matematik dan pra-bacaan.

No comments:

Post a Comment