Saturday, November 28, 2009

Penyeliaan dan reformasi

Dalam objektif pendidikan, penyeliaan dan reformasi memainkan peranan penting dalam pendidikan. Sekolah adalah satu unit kecil dalam pendidikan, kini juga menerima impak yang besar dari infrastruktur dan peralatan yang dihadapi masa kini. Kanak-kanak kini perlu mendapat pendidikan seawal mungkin. Maka dengan ini, penyelian dan reformasi adalah perlu untuk meningkatkan peranan guru-guru menjadi pakar atau professional career.
Penyeliaan dan pencerapan kini menjadi satu cabaran yang penting. Penyeliaan menghadapi banyak kesukaran-kesukaran yang ditempuhi. Berbagai cara mencerapan telah dikenalkan, mengakibatkan guru-guru terpaksa menyediakan pelan pengajaran yang mencabar yang sesuai untuk diajarpada murid-murid masa kini. Dalam pada menyiapkan pelan pengajaran terkini, guru-guru akan dapat mengenalpasati kelemahan pelan pengajaran yang lalu dan akan cuba membaiki kepada yang lebih baik.


Akibat dari ini, penyelia dan guru-guru terpaksa menambahkan pengetahuan mereka mengikut trend masa kini. Manakala penyelia pula mestilah lebih berpengetahuan dan lebih berkemahiran supaya dapat mengatasi segala pemasalahan yang dihadapi pada masa kini. Sebagai contoh: menghadapi masalah kurikulum bebas dan alat bantuan mengajar, penyelia mestilah dapat menganalisa standard dan gradingnya. Satu lagi contoh bagi menghadapi kontrovisal isu pengajaran dan kebebasan dalam kelas, penyelia mesti lah berpengetahuan mengenal propaganda dan lain-lain isu informasi. Satu lagi contoh ialah penyelia berperanan dalam membina perancangan sekolah. Penyelia mestilah pakar dalam pelan tindakan dan bijak meramalkan spesifikasi untuk menambah aktiviti dan banyak idea-idea baru yang membina. Penyelia juga mesti berpengetahuan dengan cara-cara terkini untuk mendidik pelajar-pelajarnya. Selain itu penyelia mesti berpengetahuan tentang mendidik anak-anak pintar (talented student).


Friday, November 6, 2009

Sekolah dan proses sosial

Seorang guru seharusnya mempunyai skill berkomunikasi yang baik, terutamanya didalam bilik darjah. Sekiranya tidak, maka proses pembelajaran menjadi kaku dan beku.
Skill ini dapat membantu guru menyampaikan pembelajaran dengan lancar dan terang dan mudah difahami. Pembelajaran, pengetahuan, idea, informasi, dan nasihat dapat disampai dengan baik. Sekiranya tidak, menyebabkan pelajar kecewa dan yang paling rugi ialah proses pembelajaran itu gagal.
Komunikasi adalah proses penyampaian maklumat secara lisan atau pesanan bertulis. Sekiranya penerima memahami apa yang disampaikan oleh penyampai, bermakna komunikasi itu berkesan. Sebagai seorang guru, memberi arahan dan tunjukajar adalah satu tanggungjawab. Setiap tulisan yang terpampang diatas papan putih disekolah merupakan satu amalan komunikasi. Ia menjadi lebih berkesan jika pelajar menyalin dan memahami maksudnya. Maka dengan itu guru harus dapat mencipta satu suasana pembelajaran yang berkesan. Dalam kelas, guru berhubung dengan murid melalui perbualan, penerangan, persoalan, perbincangan, reinforcing and clarifying, mengarah, memberi petunjuk dan bermesra dengan pelajar. Pengkaji telah mengkaji dan mendapati guru berkata-kata lebih kurang satu pertiga dari masa pembelajarannya.
Oleh kerana demikianlah sekolah dikatakan pusat sosial dan pusat pembangunan pendidikan. Disini pembentukan watak dan budaya terjadi. Guru sebagai model yang terbaik untuk pelajar. Guru perlu kreatif ketika berhubungan dengan pelajar supaya mesej yang hendak disampaikan betul-betul meresap kejiwa pelajar. Kegagalan guru berkomunikasi dengan pelajar menyebabkan segala objektif yang mahu disampaikan gagal dan akhirnya…..
Proses pembelajaran boleh berlaku dimana-mana, pusat asuhan, tadika, sekolah rendah, menengah, Universiti ataupun di jalanan. Proses yang pentingsekali dalam pembelajaran ialah sosial dan komunikasi.