Wednesday, December 25, 2013

Pendekatan Projek???

Tema, unit dan projek
Ketiga-tiga topik diatas penting dalam pembelajaran kanak-kanak. Topik diatas ada kaitan antara satu sama lain. Diusia ini kanak-kanak rajin bertanya, oleh yang demikian gunakan peluang ini untuk memasukan pembelajaran dan pengajaran kepada mereka. Semasa kanak-kanak bertanya soalan, bimbing mereka untuk menyiasat atau mendalami apa yang dicari dan mendapat jawapan terbaik.
Projek lebih menekankan fenomena sebenar untuk kanak-kanak mengkaji,  berbanding mengetahui dengan membaca dari buku. Pendekatan projek lebih menekankan banyak persoalan dari kanak-kanak; bagaimana pekara itu berlaku?, apakah yang menyebabkan sesuatu itu berlaku?, apa yang manusia telah lakukan? Apakah peralatan yang diperlukan?, apa yang berlaku disebalik sesuatu kejadian?.. dan bebagai persoalan akan timbul dari kanak-kanak ini.
 

Aktiviti-aktiviti kerja projek
Aktiviti projek dalam dunia kanak-kanak dapat memberi pengalaman baru dan kanak-kanak dapat menggunakan kemahiran yang ada pada mereka dan dapat mempelajari pengalaman baru. Kegiatan ini dapat memberi dorongan semula jadi kepada kanak-kanak untuk menyiasat dunia sekeliling mereka.
Ia bergantung kepada umur dan skil kanak-kanak. Antara aktiviti yang berpadanan dengan kanak-kanak ialah melukis, menulis, membaca, merekod pemerhatian, bertanya soalan kepada mereka-mereka yang berkenaan atau yang mahir akan projek apa yang akan mereka lakukan.
 


Segala maklumat yang didapati akan dikumpulkan dan di analisa serta diringkaskan. Kemudian maklumat ini dibentangkan dalam bentuk graf mudah, carta, diagram, lukisan, gambar lakaran, pembinaan model,dan report. Hasil ini  akan dipamerkan kepada ibu bapa, adik beradik, guru dan sesiapa sahaja yang berminat. Antara hasil projek yang baik kalau dapat dipamerkan secara langsung atau lakonan dimana kanak-kanak dapat meluahkan sendiri pengetahuan baru yang didapati dan penggunaan perkataan-perkataan baru,