Friday, June 19, 2009

The beauty and the beast

Sosio-emosi

Sejak dari lahir kanak-kanak akan mengalami porses sosialisasi. Dari seusia 0 hingga 30 hari bayi telah berkemahiran untuk berinteraksi. Mereka boleh menunjukan keperluan dan ketidakselesaan mereka dengan memberi reaksi terhadap ibubapa atau pengasuhnya. Bayi perlu merasa selamat dan kemudian akan menunjukan ‘attachment’ atau ‘bonding’ kepada pengasuhnya utamanya.

Proses sosialisasi berlaku dipersekitarannya. Pengalaman yang diperolehi dari proses sosialisasi ini akan mencapai perkembangan emosi kanak-kanak. Dengan itu tahap perkembangan emosi kanak-kanak tersebut berkait dengan persekitaran sosialnya. Dari modul JKM, definasi perkembangan sosio-emosi adalah keupayaan kanak-kanak untuk berinteraksi serta member tindakbalas emosi terhadap sesuatu situasi atau keadaan.

Perkembangan sosio-emosi kanak-kanak dapat dilihat melalui kelakuan kanak-kanak, tingkahlaku yang negatifseperti bergaduh, menggigit dan mengasingkan diri. Manakala tingkahlaku yang positif seperti berkongsi, berdikari dan mengikut peraturan. Perkembangan sosio-emosi yang sihat amat diperlukan untuk membantu kearah melahirkan genarasi yang sihat.Bagaimana??? Kalau ada cadangan harap dapat berkongsi.

No comments:

Post a Comment