Saturday, November 28, 2009

Penyeliaan dan reformasi

Dalam objektif pendidikan, penyeliaan dan reformasi memainkan peranan penting dalam pendidikan. Sekolah adalah satu unit kecil dalam pendidikan, kini juga menerima impak yang besar dari infrastruktur dan peralatan yang dihadapi masa kini. Kanak-kanak kini perlu mendapat pendidikan seawal mungkin. Maka dengan ini, penyelian dan reformasi adalah perlu untuk meningkatkan peranan guru-guru menjadi pakar atau professional career.
Penyeliaan dan pencerapan kini menjadi satu cabaran yang penting. Penyeliaan menghadapi banyak kesukaran-kesukaran yang ditempuhi. Berbagai cara mencerapan telah dikenalkan, mengakibatkan guru-guru terpaksa menyediakan pelan pengajaran yang mencabar yang sesuai untuk diajarpada murid-murid masa kini. Dalam pada menyiapkan pelan pengajaran terkini, guru-guru akan dapat mengenalpasati kelemahan pelan pengajaran yang lalu dan akan cuba membaiki kepada yang lebih baik.


Akibat dari ini, penyelia dan guru-guru terpaksa menambahkan pengetahuan mereka mengikut trend masa kini. Manakala penyelia pula mestilah lebih berpengetahuan dan lebih berkemahiran supaya dapat mengatasi segala pemasalahan yang dihadapi pada masa kini. Sebagai contoh: menghadapi masalah kurikulum bebas dan alat bantuan mengajar, penyelia mestilah dapat menganalisa standard dan gradingnya. Satu lagi contoh bagi menghadapi kontrovisal isu pengajaran dan kebebasan dalam kelas, penyelia mesti lah berpengetahuan mengenal propaganda dan lain-lain isu informasi. Satu lagi contoh ialah penyelia berperanan dalam membina perancangan sekolah. Penyelia mestilah pakar dalam pelan tindakan dan bijak meramalkan spesifikasi untuk menambah aktiviti dan banyak idea-idea baru yang membina. Penyelia juga mesti berpengetahuan dengan cara-cara terkini untuk mendidik pelajar-pelajarnya. Selain itu penyelia mesti berpengetahuan tentang mendidik anak-anak pintar (talented student).


No comments:

Post a Comment