Friday, July 10, 2009

Persediaan untuk belajar menulis

Menulis adalah tanda atau kod grafik mewakili sesuatu bahasa. Untuk belajar membaca dan menulis, kanak-kanak perlu pendedahan yang secukupnya terhadap bahasa yang ingin dipelajari. Ia juga memerlukan tingkatan kecekapan dan kematangan yang baik untuk bersedia belajar dan mengikut arahan, dengan penuh tumpuan dan duduk menghadapinya. Dengan lain perkataan, kanak-kanak tersebut perlu minat atas apa yang dipelajarinya.

Menulis memerlukan pergerakan motor halus yang baik bersama koordinasi antara otot jari, mata dan otak. Kanak-kanak tersebut memerlukan kecekapan memegang pensil dengan betul dengan membuat garisan lurus dan mengawal pergerakan pensil. Mereka juga harus mengenali huruf melalui bentuk dan bunyinya dan pertemuan dua huruf akan menghasilkan bunyi yang lain. Dari setiap percantuman setipa huruf akan membawa kepada perkataan dan terus kepada ayat.


Bila kanak-kanak dapat merasa keseronokannya dalam aktiviti ini, ia akan menjadi motivasi yang baik untk mereka terus membaca dan menulis. Ia dapat membuat kanak-kanak tersebut mendapat pengalaman yang seronok dan terus menulis untuk mendapat kepuasan.

No comments:

Post a Comment